Gevaarlijke stoffen 

 

De opleiding gevaarlijke stoffen is geschikt voor iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt of hier ongewenst mee in aanraking kan komen. Na het volgen van deze opleiding ben je in staat de gevaren van een stof te bepalen, de juiste bescherming te kiezen en weet je wat te doen in geval van ongewenst vrijkomen van de stof.

 

Inhoud 

 

Tijdens opleiding worden theorie en praktijk gecombineerd. De opleiding duurt een dagdeel en bestaat uit:

  • herkennen van een gevaarlijke stof
  • pictogrammen volgens EU-GHS
  • werken met etiketten en veiligheidsinformatiebladen
  • opslageisen 
  • persoonlijke beschermingsmiddelen 
  • wat te doen bij een incident

De lessen worden verzorgd door een hoger veiligheidskundige. Om de opleiding aan te laten sluiten bij de praktijk, wordt van te voren gevraagd met welke stoffen wordt gewerkt. Tevens kan het wenselijk zijn de opslagruimte en werkplek te bekijken met de deelnemers.  

Na afloop van de gevaarlijke stoffen opleiding ontvangen de deelnemers een BHV-pasje.

 

Planning

 

In overleg

 

Locatie

 

Vanaf 6 personen kunnen we de cursus bij u op locatie verzorgen.

 

Kosten

 

Nader te bepalen. Afhankelijk van groepsgrootte en specifieke wensen.   

 

U kunt informatie opvragen via het inschrijfformulier, per e-mail of telefonisch via 0174 - 24 70 79.