BRL of certificatieschema

 

Binnen uw vakgebied is het waarschijnlijk mogelijk te certificeren voor een product of proces. Hierbij is een BRL (beoordelingsrichtlijn) of Certificatieschema van toepassing. Beiden bevatten eisen, richtlijnen en voorschriften die van toepassing zijn op uw product of een proces.

 

Wij kunnen u onder andere van dienst zijn bij invulling van onderstaande certificatieschema’s en BRL’s:

  • BMI - Certificatieschema Brandmeldinstallaties
  • BORG - Certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf
  • BRL6000 - Ontwerpen, installeren en beheren van installaties in diverse deelgebieden
  • BRL SVMS-007 - Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen
  • REOB - Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen

Wat kunnen wij voor u doen?

 

Samen met u gaan we aan de slag om binnen uw organisatie invulling te geven aan de eisen van het betreffende certificatieschema of de BRL. De werkwijze wordt samen met u afgestemd en zien we als maatwerk. Tijdens het certificeringstraject zullen o.a. de volgende stappen worden doorlopen:

  • vaststellen of aan bekwaamheidseisen wordt voldaan
  • vaststellen of de juiste middelen beschikbaar zijn
  • beoordelen of aan de wettelijke eisen wordt voldaan
  • op praktische wijze vastleggen van het proces
  • invoeren controlemomenten om te beoordelen of aan de eisen wordt voldaan

Het geheel wordt samengevat in een praktisch handboek, dat u zowel op papier als digitaal ontvangt. Het certificeringstraject zal afhankelijk van het certificatieschema of de BRL en de omvang van uw organisatie 3 tot 9 maanden duren, waarbij we steeds de voortgang bewaken.

 

Klaar voor certificatie!

 

Na een interne audit (controle), is uw organisatie klaar voor certificatie. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitssysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling (CI) een audit uit. Wanneer de auditor vaststelt dat aan alle eisen wordt voldaan, dan wordt het betreffende certificaat toegekend!

 

Meer weten?

 

Wilt u meer informatie of wenst u een afspraak te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag meer over het certificeringstraject en de mogelijkheden voor uw organisatie.