RI&E Toetsing

 

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is het instrument voor werkgevers en werknemers om de gezondheids- en veiligheidsrisico's binnen het bedrijf inzichtelijk te maken. Het opstellen van de RI&E mag u zelf doen met een branche-RI&E of volgens een eigen instrument. In een aantal gevallen dient u de RI&E daarna te laten toetsen door een kerndeskundige. De wijze van toetsing (lichte of volledige toets), staat beschreven in de Leidraad RI&E toets, welke is goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met onderstaand schema kunt u nagaan of een toetsing voor u verplicht is.

 

RI&E toetsen

 

Lichte toetsing (beoordeling RI&E rapport)

 

Voor u kunnen we de toetsing van de binnen uw organisatie uitgevoerde RI&E verrichten. De gecertificeerd hoger veiligheidskundige (kerndeskundige) zal het RI&E rapport beoordelen op volledigheid en het op juiste wijze inschatten van de risico’s. Na het toetsen van de RI&E ontvangt u een rapportage als bewijs van toetsing van uw RI&E, zodat uw organisatie voldoet aan artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. Indien de RI&E onvolledig blijkt of risico’s niet juist zijn ingeschat, dan doen we u graag een verbetervoorstel, waarmee u de alsnog RI&E kunt afronden volgens de geldende wet– en regelgeving. Tevens voorzien we u vrijblijvend van informatie om risico’s te beheersen of een veilige en gezonde werk-wijze binnen de organisatie te bevorderen. De RI&E kunt u aanleveren per post of e-mail. Indien u de module online heeft ingevuld, dan ontvangen we graag een gebruikersnaam en wachtwoord. Uiteraard zullen we de door u beschikbaar gestelde informatie met zorg behandelen en niet openbaar maken.

 

Bedrijfsbezoek 

 

De veiligheidskundige zal na het beoordelen van de RI&E uw organisatie bezoeken. Tijdens het bezoek wordt gekeken naar volledigheid van de RI&E en het op juiste wijze inschatten van de risico’s. Tevens kunt u tijdens dit bezoek uw vragen stellen met betrekking tot de RI&E en arbeidsomstandigheden. Het informatieve karakter geeft u ook de mogelijkheid de knelpunten uit het Plan van aanpak voor te leggen aan de veiligheidskundige en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. De bevindingen tijdens het bedrijfsbezoek worden in de toetsingsrapportage opgenomen.

 

Wilt u meer informatie of wenst u een afspraak te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.


nvvk


     

 

skologo

        

Hobeon SKO certificaatnummer HVK-63728