GlobalGAP of MPS-GAP

 

Er zijn diverse certificatieschema’s ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en milieu. Deze zijn toepasbaar voor producenten en handelaren in bloemen, planten, groenten en fruit. Met het certificaat is aan te tonen dat milieu, duurzaamheid en sociale aspecten binnen de bedrijfsvoering centraal staan. Enkele bekende certificatieschema’s zijn; GlobalGAP, GRASP, MPS-GAP, MPS-SQ en MPS-Quality.

 

Wat is de meerwaarde van de certificaten?

 

  • Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving
  • Beter imago van het bedrijf
  • Voldoen aan eisen van grotere retailers

Wat kunnen wij voor u doen?

 

Samen met u gaan we aan de slag om binnen uw organisatie invulling te geven aan de eisen van het desbetreffende certificatieschema. De werkwijze wordt samen met u afgestemd en zien we als maatwerk. Tijdens het certificeringstraject zullen o.a. de volgende stappen worden doorlopen:

  • opstellen milieu-inventarisatie
  • beoordelen leveranciers
  • opstellen verklaring voor afnemers
  • vaststellen organisatiestructuur en beoordelen bekwaamheden
  • invoeren klachten- en recallprocedure
  • opstellen jaarplanning

Het geheel wordt samengevat in een praktisch handboek, dat u zowel op papier als digitaal ontvangt. Het certificeringstraject zal afhankelijk van de omvang van uw organisatie 1 tot 3 maanden duren, waarbij we steeds de voortgang bewaken.

 

Klaar voor certificatie!

 

Na een interne audit (controle), is uw organisatie klaar voor certificatie. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitssysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling (CI) een audit uit. Wanneer de auditor heeft beoordeelt dat aan alle eisen wordt voldaan, wordt het certificaat toegekend!

 

Meer weten?

 

Wilt u meer informatie of wenst u een afspraak te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

We vertellen u graag meer over diverse certificatieschema’s, het certificeringstraject en de mogelijkheden voor uw organisatie.