ISO 9001

 

ISO 9001:2015 is een internationale norm voor kwaliteitsbeheersing. Het toepassen van de norm kan u veel informatie opleveren op het gebied van klant- en producteisen en de kansen en bedreigingen voor uw organisatie. De continuïteit en strategie van de organisatie worden beoordeeld, waarbij risicobeheersing een belangrijke rol speelt. Het behalen van het certificaat toont aan dat u de alle facetten van de ISO-norm beheerst.

 

Wat is de meerwaarde van ISO 9001?

 

  • Risicobeheersing en continuïteit
  • Betere samenhang van processen
  • Uw organisatie toont aan een betrouwbare partner te zijn voor (potentiële) klanten

Wat kunnen wij voor u doen?

 

Samen met u gaan we aan de slag om binnen uw organisatie invulling te geven aan de normeisen van ISO9001:2015. De werkwijze wordt samen met u afgestemd en zien we als maatwerk, waarbij we graag aansluiten bij uw wensen. Tijdens het certificeringstraject zullen o.a. de volgende stappen worden doorlopen:

  • scope bepalen (wat doet de organisatie en voor wie?)
  • interne en externe analyse van kansen en bedreigingen
  • vaststellen eisen aan product of dienst
  • vaststellen benodigde bekwaamheid en middelen om aan de eisen te kunnen voldoen
  • vastleggen van samenhang tussen processen
  • invoeren controlemomenten om vast te stellen of aan de klanteisen wordt voldaan

Het geheel wordt samengevat in een praktisch handboek, dat u zowel op papier als digitaal ontvangt. Het certificeringstraject zal afhankelijk van de omvang van uw organisatie 3 tot 9 maanden duren, waarbij we steeds de voortgang bewaken.

 

Klaar voor certificatie!

 

Na een interne audit (controle), is uw organisatie klaar voor certificatie. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitssysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling (CI) een audit uit. Wanneer de auditor vaststelt dat aan alle eisen wordt voldaan, wordt het ISO-certificaat toegekend!

 

Het certificaat dat u behaald is 3 jaar geldig, waarbij jaarlijks een externe audit plaatsvindt. Het onderhouden van het kwaliteitssysteem en uitvoeren van de interne audit gedurende de geldigheid van het certificaat zijn inbegrepen.   

 

Aanpassen bestaand systeem

 

Beschikt u reeds over een bestaand ISO-handboek op basis van ISO9001:2008, dan kunnen we dit samen met u op praktische wijze omzetten naar de eisen van ISO9001:2015. 

 

Meer weten?

 

Wilt u meer informatie of wenst u een afspraak te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

We vertellen u graag meer over ISO9001:2015, het certificeringstraject en de mogelijkheden voor uw organisatie.