ISO 14001

 

De norm ISO14001 wordt gebruikt om voor de organisatie een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Organisaties die actief bezig zijn of aan de slag willen met milieumanagement, kunnen de norm gebruiken als leidraad. Met het behalen van het certificaat toont u aan op milieubewuste wijze te werken.

 

Wat is de meerwaarde van ISO14001?

 

  • beheersing van de milieurisico’s
  • het voldoen aan de milieuregels
  • verbetering of behoud van imago

Wat kunnen wij voor u doen?

 

Samen met u gaan we aan de slag om binnen uw organisatie invulling te geven aan de eisen van ISO14001. De werkwijze wordt samen met u afgestemd en zien we als maatwerk. Tijdens het certificeringstraject zullen o.a. de volgende stappen worden doorlopen:

  • inventarisatie van milieurisico’s en vervuilingsfactoren
  • beoordelen of aan de wettelijke eisen wordt voldaan
  • opstellen milieubeleid, inclusief doel- en taakstellingen
  • vaststellen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • korte beschrijving opstellen van werkwijzen en processen
  • invoeren controlemomenten om te beoordelen of aan de eisen wordt voldaan

Het geheel wordt samengevat in een praktisch handboek, dat u zowel op papier als digitaal ontvangt. Het certificeringstraject zal afhankelijk van de activiteit van uw organisatie 3 tot 9 maanden duren, waarbij we steeds de voortgang bewaken.

 

Klaar voor certificatie!

 

Na een interne audit (controle), is uw organisatie klaar voor certificatie. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het milieumanagementsysteem van uw organisatie aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling (CI) een audit uit. Wanneer de auditor vaststelt dat aan alle eisen wordt voldaan, dan wordt het ISO14001-certificaat toegekend!

 

Het certificaat dat u behaald is 3 jaar geldig, waarbij jaarlijks een externe audit plaatsvindt. Het onderhouden van het milieumanagementsysteem en uitvoeren van de interne audit gedurende de geldigheid van het certificaat zijn inbegrepen.

 

Meer weten?

 

Wilt u meer informatie of wenst u een afspraak te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

We vertellen u graag meer over het certificeringstraject en de mogelijkheden voor uw organisatie.