VGM projectplan

 

Als hoofdaannemer of onderaannemer in de bouw of sloop kan van u worden geëist een VGM projectplan (V&G plan) aan te leveren. In het VGM projectplan worden risico's, beheersmaatregelen, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Met het VGM projectplan voldoet u aan de eisen van de Arbowetgeving, VCA, opdrachtgevers en andere belanghebbenden. 

 

Inhoud 

 

Het VGM projectplan bestaat onder andere uit de volgende onderwerpen:

  • deelnemende partijen;
  • omschrijving van het project
  • projectvoorbereiding en bouwplaatsinrichting;
  • risico's en beheersmaatregelen;
  • voorlichting en toezicht;
  • wat te doen in geval van nood.

Wat kunnen we voor u doen? 

 

Graag stelt onze veiligheidskundige samen met u het VGM projectplan op. Dit kan een VGM projectplan zijn voor een specifiek project of een format dat u vervolgens zelf kunt gebruiken bij nieuwe projecten. Wenst u begeleiding tijdens het project, dan kan onze veiligheidskundige ingezet worden voor onder andere startwerkoverleg, werkplekinspecties en het actueel houden van het VGM projectplan. 

 

Meer weten?

 

Wilt u meer informatie of wenst u een afspraak te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

We vertellen u graag meer over de mogelijkheden, werkwijze en het bijbehorende tarief.