De Risico Inventarisatie en Evaluatie

 

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is het instrument voor werkgevers en werknemers om de gezondheids- en veiligheidsrisico's die binnen het bedrijf aanwezig zijn inzichtelijk te maken. Als werkgever dient u een Risico Inventarisatie en Evaluatie te hebben. De RI&E moet altijd volledig, actueel en betrouwbaar zijn.

 

Wat staat er in de RI&E?

 

De inhoud van de RI&E is afhankelijk van de branche waarin u actief bent, iedere branche kent andere risico's voor de gezondheid. Voor iedere branche beschikken wij dan ook over een specifiek RI&E-plan. Naast de branchespecifieke risico's komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • bedrijfsinrichting
  • inrichting van de werkplek
  • arbeidsomstandigheden
  • psychosociale aspecten
  • bedrijfshulpverlening en noodvoorzieningen

Indien er gevaren of tekortkomingen worden geconstateerd, dan dient daarvoor een oplossing te komen. Wij omschrijven niet alleen het probleem, maar werken ook mee aan de oplossing. In het Plan van Aanpak geven we aan op welke wijze u maatregelen kunt nemen die leiden tot verbetering. Heeft u alles al goed geregeld, dan onderschrijven wij dat graag. Het RI&E rapport zal voldoen aan de eisen van de Arbowet.  

 

Wat kunnen wij voor u doen?

 

Door middel van een bedrijfsbezoek en interview met relevante betrokkenen voeren we de Risico Inventarisatie en Evaluatie uit en stellen het Plan van Aanpak op. De RI&E is bedoeld om te beoordelen of de arbeidsomstandigheden en -middelen geen risico vormen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Als onderdeel van de RI&E wordt gekeken naar de beschikbaarheid van bedrijfshulpverlening, blusapparatuur en EHBO-materialen. Tijdens het bezoek voorzien we u graag van informatie.

 

Toetsen

 

In enkele gevallen dient de RI&E te worden getoetst door een kerndeskundige. Onze gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige kan dan voor u de RI&E toetsen. Daarbij wordt beoordeeld of de RI&E volledig, betrouwbaar en actueel is. Hiervan ontvangt u een bewijs van toetsing. Om te bepalen of toetsing noodzakelijk is en op welke wijze toetsing plaats dient te vinden, hanteren wij de 'Leidraad RIE Toets'.

 

Wilt u meer informatie of wenst u een afspraak te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.


nvvk


     

 

skologo

        

Hobeon SKO certificaatnummer HVK-63728