PlanetProof

 

PlanetProof is een geregistreerd keurmerk van Stichting Milieukeur (SMK) dat bedoeld is voor duurzaam geteelde groenten, fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen.

 

Wat is de meerwaarde van PlanetProof?

 

  • beheersing van de milieurisico’s
  • het voldoen aan de eisen van retailers
  • verbetering of behoud van imago

Wat kunnen wij voor u doen?

 

Samen met u gaan we aan de slag om binnen uw bedrijf invulling te geven aan de eisen van PlanetProof. Hierbij lopen we een stappenplan door, waarbij o.a. de volgende themas aan bod komen:

  • Energie
  • Productie (en consumptie)
  • Klimaat
  • Water
  • Bodem, Landschap en Biodiversiteit

Tijdens het certificeringstraject zullen we uw bedrijf regelmatig bezoeken. Hierbij stellen we de benodigde documenten op. Het geheel wordt samengevat in een praktisch handboek, dat u zowel op papier als digitaal ontvangt. Tijdens het certificeringstraject zullen we steeds de voortgang bewaken, zodoende heeft u uw handen vrij voor de bedrijfsvoering.

 

Klaar voor certificatie!

 

Als aan alle eisen wordt voldaan, is uw bedrijf klaar voor certificatie. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of uw organisatie aan alle eisen van PlanetProof voldoet. Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling (CI) een audit uit. Wanneer de auditor vaststelt dat aan alle eisen wordt voldaan, dan wordt het PlanetProofcertificaat toegekend!

 

Vervolgens zal ten minste jaarlijks een externe audit plaatsvinden. Het onderhouden van het handboek gedurende de geldigheid van het certificaat kunnen we voor u uitvoeren.

 

Meer weten?

 

Wilt u meer informatie of wenst u een afspraak te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

We vertellen u graag meer over het certificeringstraject en de mogelijkheden voor uw organisatie.