Welkom!

 

Met onze website willen we u informeren over de diensten die we u kunnen bieden. U kunt even rondkijken, maar heeft u liever persoonlijk contact, dan is dat uiteraard mogelijk.  

 

Heeft uw organisatie zich ten doel gesteld een certificaat te behalen of heeft u te maken met eisen van opdrachtgevers of overheden? Dan kan het zijn dat expertise of tijd ontbreken om dit uit te voeren. Graag gaan wij met u de samenwerking aan, waarbij we u kunnen ontzorgen op het gebied van arboveiligheid, milieu- en kwaliteitszorg. We streven daarbij naar maatwerk, waarbij het geleverde voldoet aan de gestelde eisen en voor uw organisatie praktisch toepasbaar is. Wij gaan voor een persoonlijke en succesvolle samenwerking!

 

Kernwaarden

  • deskundig
  • eerlijk
  • pragmatisch

 

Advies, ondersteuning en opleiding op het gebied van arboveiligheid, milieu- en kwaliteitszorg is waar we goed in zijn! Dit blijkt uit de sterke positie die we sinds de oprichting in 2006 hebben verworven in ons vakgebied. Onze klanten bevinden zich in uiteenlopende sectoren verspreid over het hele land. 

 

 

Momenteel zijn we onder andere aan het werk voor: